Samhandelsbetingelser
Oversigt:

​Denne aftale indeholder hele forståelsen mellem fotografen og kunden. 

Den erstatter alle tidligere og/eller samtidige aftaler mellem parterne. 

Den eneste måde at føje til, eller ændre i denne aftale, er skriftligt, hvor begge parter samtykker til ændringen.

 

Parterne:

​Aftalen indgås mellem Icecone Media IVS CVR: 40212620 (I det følgende benævnt “fotografen”) og kunden (i det følgende benævnt “kunden”),

Aftalen drejer sig således udelukkende om kundeforholdet i forbindelse med denne opgave.


Bekræftelse af indtastning nedenfor, fremsendes til kunden via mail, sammen med vores til enhver tid gældende kontrakt, når indtastning er modtaget.

Tidsplan: 

Kunden forpligter sig til at bekræfte eventuel tidsplan senest en uge før begivenheden.

Meddelelse om væsentlige ændringer i tidsplanen eller placering af begivenheden, skal ske i god tid,

Bemærk dog at væsentlige ændringer, kan udløse ekstra omkostninger. 

Sikkerhed: 

Fotografen forbeholder sig retten til at stoppe fotograferingen, og forlade begivenheden, hvis fotografen oplever upassende, truende, fjendtlig eller krænkende adfærd fra person(er) på stedet, eller i tilfælde af at fotografens sikkerhed ikke kan garanteres.

 

Kost:

Kunden sørger for mad og drikke til fotograf(er) og eventuelle assistenter på dagen. (Fotografantal + 1)

Ansvar: 

Fotografen er ikke ansvarlig for afbrudt, eller forringet fotografisk dækning, som følge af årsager uden for fotografens kontrol, herunder - men ikke begrænset til:


Påtrængende gæster, vejrforhold, planlægningsfejl, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra kirke/festlokale.

 

Fotografen er ikke ansvarlig for baggrunde eller lysforhold, som kan have indflydelse på, eller begrænse fotografisk dækning.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af nogen del af begivenheden.

Fotografen vil ikke blive holdt ansvarlig for manglende levering af billeder af enkeltpersoner, eller genstande ved begivenheden.

Begrænsninger: 

Fotografen er til enhver tid underlagt de regler og retningslinjer, der gør sig gældende i festlokalet, kirken, eller andre lokationer.


Kunden er ansvarlig for at indhente alle tilladelser (med undtagelse af tilladelse til dronefotografering), for at fotografen kan udføre sit arbejde.

Det være sig eventuelle tilladelser ifbm. med fotografering i/ved kirken, i/ved festlokalet, samt på andre lokationer i forbindelse med fotograferingen.

Ophavsrettigheder: 

De af fotografen producerede fotografier er beskyttet af lov om ophavsret, og må ikke gengives i eventuelle medier, samt online magasiner, uden fotografens skriftlige tilladelse. 

De af fotografen udleverede billeder, må anvendes på sociale medier, så længe der ikke ændres ved billedet - dette gælder også beskæring. 

Fotografen indestår ikke for kvaliteten af print, eller anden gengivelse af billeder, som ikke er bestilt gennem fotografen.

Som udgangspunkt er fotografen berettiget til at måtte bruge billeder fra begivenheden i eventuel markedsføring på hjemmeside, samt facebook & instagram med mindre andet er aftalt.

Begrænset ansvar: 

I det usandsynlige tilfælde, at fotografen ikke er i stand til at udføre den ønskede opgave i forhold til begivenheden, på grund af skade, sygdom, force majeure, terroraktion, eller anden årsag uden for fotografens kontrol, vil fotografen gøre alt, for at finde eventuel erstatningsfotograf.

Hvis situationen skulle opstå, og en passende erstatningsfotograf ikke kan findes, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling, inklusiv eventuelle bookinggebyrer/depositum.

I det usandsynlige tilfælde, at digitale filer er blevet skadet, stjålet, eller ødelagt af årsager som fotografen ikke er herre over, herunder - men ikke begrænset til: kamera-, harddisk, eller udstyrsfejl, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling. 

Drejer det sig om delvis tab af digitale filer, vil erstatning finde sted i et forholdsmæssigt beløb, baseret på den procentdel af det samlet antal digitale filer, som kan udleveres.

Fotografen er ikke ansvarlig for tab af billeder efter endelig levering. 

Billederne opbevares i 12 måneder fra afleveringsdatoen til kunden, og det er således kundens ansvar at få downloadet billederne til eget brug inden da.

Der kan tilkøbes ekstra backup mulighed hos fotografen, således at de afleverede billeder vil kunne hentes frem igen, Backup-muligheden afregnes efter særskilte priser. 

 

Efterbehandling og redigering: 

Den endelige efterbehandling og redigering af billederne, stilart, effekter, og overordnet udseende er overladt til fotografen fulde kreative frihed, med mindre, andet er aftalt. 

Fotos og levering: 

Fotografen er ikke forpligtet til at levere hvert eneste billede fra begivenheden.

Udvælgelse af billeder, der leveres til kunden, er alene overladt til fotografen.
Efter endt redigering - op til 30 dage fra begivenheden - vil der blive fremsendt et link, til galleriet, som efterfølgende kan deles med venner og familie, og hvor der kan bestilles eventuelle print, direkte fra siden.
(Mod betaling direkte i galleriet).

Selve galleriet kan beskyttes med kode, eller skjult link, således man altid kan have overblik over hvem der har adgang. (Man registrerer sig med mailadresse, for at få adgang til galleriet).


Video og levering:

Levering af bryllupsvideo kan i højsæsonen tage op til 90 dage. 
Vi bestræber os ALTID på at levere færdigleveret materiale hurtigst muligt, men vi kan i perioder være presset på produktionen, hvilket betyder en længere leveringstid. 
Ovenstående gælder også enkeltstående videoklip såsom taler, vielse m.v.

 

Betaling: 

Forudbetaling, som udgør 50% (Dog minimum 5000,-)  af det samlede beløb (En del af den samlede pris), betales ved indgåelse af aftalen. (Der fremsendes faktura når vi har modtaget jeres accept via bookinformularen på vores hjemmeside).

 

Resterende betaling har betalingsfrist 30 dage før begivenheden. (Faktura fremsendes separat).

Ønsker I at forudbetale hele beløbet, så sig til når I har modtaget bekræftelsesmail fra os.

 

I tilfælde af at kunden ikke betaler rettidigt, forbeholder fotografen sig retten til at annullere kontrakten uden yderligere forpligtelse, beholde forudbetaling, samt ikke at deltage i begivenheden.

**Alle bookinger der udføres mindre end 45 dage fra bryllupsdatoen, eller indeholder specielle aftaler, forfalder til fuld betaling ved indgåelse af aftalen.

**Hvis der bookes Myselfie gennem os, vil prisen for leje af Myselfie blive faktureret sammen med forudbetalingen.

Aflysning:


Ved aflysning mindre end 45 dage før begivenheden, forfalder det fulde beløb til betaling som normalt, 30 dage før arrangementet skulle have været afholdt.

Ved aflysning senest 45 dage før begivenheden, opkræves der ikke eventuel restbetaling. 

Vi passer på dine data!

Læs vores databeskyttelsespolitik ved at trykke på dokumentet.